3/05/2010

හමුවීම...


මගෙම කවියක සේ සිතා මම්
මුමුණමින් හුන් මගේ පදවැල

පාලු අඳුරේ
හිස් අහස යට
ගිලී කිමිදී
හුදකලාවේ...

මගෙම නොවනා බව තවත් ඒ
පසක් කරදුන් හඹා විත් මා

අපේ ගීයක්
සුපුල් මල් මත
සියොත් තුඩගින්
ලියන්නට දෝ...


...No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails